Crowdfunding voor documentaire over inclusief onderwijs

Ellen Vermeulen is een geëngageerd filmmaakster die met haar documentaires niet populaire maar wel urgente problematieken aan de kaak stelt. Ze roept nu op om haar nieuwe film INCLUSIEF te steunen, over de problemen waarmee kinderen met een handicap kampen in het onderwijs. Wij roepen met haar mee.

Op 12 maart 2014 keurde het Vlaams Parlement het M-decreet goed, wat kinderen met een beperking toeliet om in het gewone onderwijs les te volgen. Voordien konden ze enkel terecht in buitengewone scholen. Het decreet opende de poort voor inclusief onderwijs, een schoolomgeving die zich aanpast aan de noden van de leerling in plaats van andersom.
 
In de praktijk hebben de scholen zelden de kennis of de kunde om inclusief onderwijs te bieden. De moeizame zoektocht van enkele kinderen met een beperking en hun ouders naar een geschikte school staat centraal in Ellen Vermeulens nieuwe documentaire INCLUSIEF. In zwart-wit zien we Rosie, Sami, Jef, Irakli en Nathan en hun geworstel om hun eigen plekje op te eisen in het onderwijs. Ook de strubbelingen van de ouders van Irakli en de leerkracht van 4A verdienen de aandacht van de kijker. Ellen Vermeulen: "Inclusief onderwijs is een onderwerp dat veel mensen aanbelangt en heel tegengestelde meningen uitlokt. 9999 heeft getoond dat een beeld wel degelijk iets kan veranderen: het toont, nuanceert, laat ruimte voor grijs in plaats van het zwart-wit denken."
 
Haar documentaire 9999 maakte indruk op DOCVILLE 2014, toen het aansnijden van de psychische problematiek van Belgische gevangenen een hevig debat liet ontvlammen. Sommigen vonden het gevangenisleven te hard, lijnrecht daartegenover stonden de slachtoffers van een misdaad of hun nabestaanden. In onze recensie schreven we: "Via een zorgzame stilering laat 9999 voelen hoe geïnterneerde psychiatrische patiënten in de tijd gevangen zitten. Hun situatie blijft dag in dag uit even uitzichtloos. Hun vrijheid is hen ontnomen omwille van hun misdrijven, van hun waardigheid worden ze beroofd door het mank lopende gevangeniswezen" (Bjorn Gabriels, Filmmagie 659, p. 26). Ook Catch-19to25 deed stof opwaaien. De film volgt bootman Johan, die eigenaar is van de Reno, waar op dat moment 250 vluchtelingen wonen. Vermeulen laat de kijker de vraag stellen of Johan de vluchtelingen helpt of het systeem dat hen verstikt juist mee in stand houdt.
 
De productie van INCLUSIEF kreeg steun van het VAF, Canvas en SBO Potential. Momenteel loopt er een crowdfundingcampagne die zal helpen het project af te werken. Ellen Vermeulen: "De crowdfunding laat ons toe om snel te werken, zonder te moeten wachten op deadlines voor dossiers of op nieuws van commissies. Ik heb het gevoel dat de film niet kan wachten; hij geeft een noodzakelijke stem aan de kinderen en hun ouders. Ze worden zelden gehoord." Die urgentie bleek ook uit de ongevoelige uitspraak van N-VA-'onderwijsspecialist' Koen Daniëls na de goedkeuring van het M-decreet: "Ik heb het gevoel momenteel over inclusie: Het moet maar, een kind zonder armen en benen gaan we toch leren zwemmen, ook al zegt iedereen dat het niet lukt. Met alle respect, maar we moeten toch realistisch blijven", waarop de filmmaakster reageerde met een opiniestuk in De Standaard.
 
Vermeulen werkt nu anderhalf jaar aan INCLUSIEF en spendeerde die tijd vooral aan research in het veld. Ze hoopt de film in de zomer te kunnen monteren, zodat hij bij het begin van het nieuwe schooljaar gelanceerd kan worden. Klik hier voor het welverdiende duwtje in de rug.
 
 
BEELD: INCLUSIEF
 
Geschreven door LEEN REYNAERTS & CHARLOTTE TIMMERMANS
 
onomatopee