+ Jean-Pierre Wauters (1933-2015)

Eind mei overleed in Sint-Jans-Molenbeek Jean-Pierre Wauters, ruim 30 jaar lang hoofdredacteur van het filmtijdschrift Film en Televisie, een uitgave van de Katholieke FilmLiga (KFL) en 50 jaar lang (1956 – 2006) de voorganger van Filmmagie.

Eind 1958 volgde Wauters Huib Dejonghe als hoofdredacteur van het pas in januari 1956 opgerichte filmblad – nu zouden we schrijven mediatijdschrift. Dejonghe was er weggeplukt door de krant De Standaard om daar de vaste criticus te worden van het vrij nieuwe medium televisie.

Onder impuls van Jean-Pierre Wauters zou Film & Televisie in de jaren '60 en '70 uitgroeien tot een volwaardig én toonaangevend filmtijdschrift met een voor Vlaanderen indrukwekkend aantal abonnees. Niet alleen vaste waarden zoals de recensenten Maria Rosseels (De Standaard), Jos Burvenich (Spectator), Ivo Nelissen (De Nieuwe), Hilde Van Gaelen (Gazet van Antwerpen) en Jules Segers (Het Belang van Limburg) werden vaste medewerkers, ook filmmakers zoals Harry Kümel, Eric de Kuyper, Robbe de Hert e.v.a. publiceerden sporadisch artikels in het blad. Want al was Film en Televisie dan van katholieke huize van meet af aan huldigde Jean-Pierre Wauters het principe van pluralisme onder zijn medewerkers. Daar trouwens van harte in gesteund door de voorzitters van de Raad van Bestuur van de KFL, respectievelijk Joz Van Liempt en Jo Daems. Jonge mensen gaf hij graag alle kansen. Tal van de huidige generatie filmrecensenten publiceerde trouwens hun eerste recensies in Film & Televisie. Zo werd het blad een kweekvijver voor toekomstige filmrecensenten en ontluikend schrijftalent.

Jean-Pierre Wauters was een wat flamboyante persoonlijkheid met humor. Zijn ongezouten mening over een film stak hij niet onder stoelen of banken. Als schrijver was hij behalve een perfectionist – correct Nederlands was een absolute vereiste – ook een stilist. Ook voor filmeducatie op school, de zogenaamde schoolfilmfora, brak hij een lans, was hij een warm pleitbezorger, ook naar de overheid toe. En al had hij met de Vlaamse film een liefde-haatrelatie toch heeft de Vlaamse film veel aan hem én aan het blad te danken.

Tevens werkte Jean-Pierre Wauters mee aan diverse filmprogramma's voor de toenmalige BRT; als talenknobbel verzorgde hij de ondertiteling en deed ook vaak interviews met bekende cineasten.

In de loop van de jaren '80 stelde Jean-Pierre Wauters in zijn editoriaal in Film en Televisie herhaaldelijk de inspiratieloosheid die in het medium film was geslopen aan de kaak. Een van zijn laatste bijdragen – een stukje over zijn favoriete films van de jaren '80 (met als Top Drie: DEKALOG – MAN OF FLOWERS – THÉRÈSE) sloot hij af met een wens: “dat er een einde mag komen aan de acute inspiratiecrisis die de filmproductie van de jaren '80 danig heeft geteisterd”.

Met het ingaan van de jaargang 1990 – op vraag van de overheid fusioneerde de KFL met Cedoc (dat instond voor de distributie van 16 mm-films in het onderwijs én als uitgever van het blad MediaFilm waarin deze films grondig werd geanalyseerd) – werd Jean-Pierre Wauters opgevolgd als hoofdredacteur door zijn redactiesecretaris Ronnie Pede. En sinds jaargang 2006 werd het filmblad, dat al enkele jaren het tv-medium links had laten liggen, omgedoopt tot Filmmagie, een uitgave van Filmmagie vzw. Tot op het laatst bleef Jean-Pierre Wauters de ontwikkelingen rond het filmtijdschrift, dat hij ten slotte definitief op de rails had gezet, op de voet volgen.

Jean-Pierre Wauters werd net geen 82 jaar. + 20 mei 2015

Geschreven door FREDDY SARTOR
 
onomatopee