Tax Shelter tien jaar oud

Casa Kafka Pictures en Belfius verlengen hun samenwerkingsovereenkomst tot 2015. De bank Belfius maakt zijn klanten warm voor het idee van Tax Shelter en introduceert ze vervolgens bij Casa Kafka Pictures.

Het systeem van Tax Shelter werd in 2002 op federaal niveau ingevoerd door de toenmalige Minister van Financiën, Didier Reynders, om privé-investeringen in de audiovisuele sector aan te moedigen. U heeft misschien het begrip al eens zien prijken bij de aftiteling van een of andere Belgische film.
Tax Shelter betekent dat elk bedrijf dat in België een vennootschapsbelasting betaalt er voor kan kiezen rechtstreeks te investeren in een bepaalde filmproductie. De investeerder geniet van een fiscale vrijstelling tot 150% van haar investering. "Er zijn wel voorwaarden aan verbonden," legt CEO Isabelle Molhant van Casa Kafka uit. “De fiscale overheidsmaatregel stelt een beperking tot 50% van de belastbare gereserveerde winst en een maximum bedrag van 750 000 euro per belastbaar tijdperk. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een belastbare winst haalt van 300 000 euro, zouden zij een vennootschapsbelasting van afgerond 102 000 euro moeten betalen. Investeren ze evenwel 100 000 euro van die winst in Tax Shelter, dan betalen ze nog maar 50 985 euro aangezien ze 50% terugverdienen.”

De investering in een film wordt gesplitst in twee delen. Enerzijds geven ze een lening van 40%, anderzijds eisen ze een deel van de filmrechten op voor 60%, de zogenaamde putoptie. Die kan men later weer verkopen. "Zoals de broers Dardenne. Zij vroegen de filmrechten terug van hun jongste film: Le Gamin au Vélo," vertelt Caroline Dupont, Investor Relations Manager van Casa Kafka.

Wat de investering precies opbrengt hangt van de putoptie af. "Het is sowieso een win-winsituatie," benadrukt Molhant. "We beloven een gegarandeerd rendement." Is de investeerder vastberaden zijn putoptie niét uit te oefenen, dan zal zijn winst volledig uit de exploitatie van de film moeten komen.

Het is geen toeval dat het systeem van de Tax Shelter is ontstaan toen de populariteit van de Belgische cinema in de lift zat. “Vroeger was het enorm moeilijk om financiers te vinden, met Tax Shelter is dat obstakel uit de weg. Het is de redding van de Belgische cinema," aldus filmproducent Dirk Impens (die recent nog The Broken Circle Breakdown produceerde). "Als we kijken naar de toekomst, dan zou de overheid er goed aan doen om Tax Shelter ook te introduceren in andere cultuursectoren.”

Belfius en Casa Kafka werkten al sinds 2009 samen aan in totaal 49 projecten met een winst ,voor beide partijen, van 27 350 000 euro. Hun meest recente project is ‘In Vlaamse velden’, een tv-reeks over WOI, een van de duurste Vlaamse producties ooit met een budget van maar liefst 8 miljoen euro.

Geschreven door JUSTINE DE GRAEVE