Vers tv-boek van de pers

'Van kijkvoer tot koopwaar', zo heet het pas verschenen boek van tv-criticus Huib Dejonghe dat én een reeks boeiende bespiegelingen over het medium televisie bevat en tegelijk een warm pleidooi is voor de openbare omroep in Vlaanderen in het bijzonder. Op de Boekenbeurs in Antwerpen werd de auteur naar aanleiding daarvan geïnterviewd door de journalisten Jan Van Rompaey, Marc Van de Looverbosch, allebei VRT, en oud-journalist Gaston Durnez (De Standaard).

Als aanloop tot een gesprek mocht de schrijver enkele tv-beelden de revue laten passeren die op zijn netvlies gebrand staan: de moord op president J.F. Kennedy, vervolgens de moord op de vermeende moordenaar van Kennedy, de landing op de maan, de inval van de troepen van het Warschau Pakt in Praag, de studentenopstand op het Tien A Mienplein in Peking, de val van de Muur, de aanval op Bagdad... Niet alleen dacht hij aan Grote Historische Gebeurtenissen, graag verwees Dejonghe ook naar kleine menselijke drama's zoals het kleine Colombiaanse meisje dat tot aan de hals in het water vast zat en later ook zou bezwijken... En niettemin had het meisje voor de wereld een boodschap van hoop uitgesproken.

Terloops vermeldde Huib Dejonghe ook alle vormen van schoonheid (ballet, muziek, poëzie,...) waarvan hij heeft kunnen genieten in de loop van zijn jarenlange carrière als tv-criticus voor De Standaard en later eveneens in Cinemagie en Filmmagie, nadat hij in 1956 bij de opstart een jaar lang hoofdredacteur was geweest van Film & Televisie (nu Filmmagie).

Gaston Durnez maakte daar de volgende bedenking bij: “Een apart hoofdstuk in het boek zou kunnen geweest zijn: de invloed van die dingen op de schrijvende pers.” Een pers die gaandeweg anders is gaan schrijven onder invloed van het medium televisie. Een aspect dat nog niet is bestudeerd.

“TV is een vluchtig medium, ooit beschreven als 'rook dat in de lucht verdwijnt'... Is het intussen niet voorbijgestreefd door de sociale media? wou Jan Van Rompaey weten. “De tv heeft de videorecorder, de dvd, enz. overleefd. We hebben thuis nu een 80-tal kanalen en toch kijken we met z'n allen naar 3 à 4 zenders, waar we voordien ook altijd al naar keken,” zo wist Dejonghe en hij voegde eraan toe: “Een onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat er door jongeren nog altijd langer naar tv wordt gekeken dan dat ze bezig zijn met sociale media!”

Marc Van de Looverbosch: “Ondanks de beperkte middelen doet de VRT het nog niet zo slecht, als je het vergelijkt met gelijkaardige zenders in het buitenland.”

“Geef de openbare omroep voldoende middelen en misschien zou de openbare omroep dan niet zo lankmoedig reageren op de commerciële zenders als vandaag,” redeneerde de tv-criticus nog. In het Europese peloton qua dotatie aan de openbare omroepen bengelt de VRT op twee landen na laatst. Al nuanceerde hij deze oproep al meteen door te stellen dat: “Teruggrijpen naar de geest van de pioniers is even belangrijk als geld.”

Wat zou dan ideale tv zijn voor een door de wol geverfde tv-criticus? Huib Dejonghe: “Voor mij moet televisie ergens over gaan!” En het criterium? “Kwaliteit,” aldus de auteur, “want iedereen wil toch een goed programma maken!”

Geschreven door FREDDY SARTOR
 
onomatopee