Privacy verklaring

Bij toegang tot en het gebruik van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid van Filmmagie vzw. Wanneer u uw persoonsgegevens aan Filmmagie verstrekt, verleent u Filmmagie schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de hier omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken.

Filmmagie gebruikt cookies om het websitegebruik geanonimiseerd te analyseren. Filmmagie gebruikt geen cookies voor advertenties en deelt geen informatie met adverteerders of social media platformen.

Filmmagie verzamelt de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens in het kader van administratief abonnementenbeheer, zowel voor print als voor online. Wij geven deze gegevens niet door aan derde partijen. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde webserver en in onze beveiligde administratieve omgeving.

De u betreffende persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt met als doel u te informeren over onze activiteiten, u te verwittigen over uw abonnement en het verwerken van aanvragen en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging. U kan zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrieven.

U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe - kosteloos - een eenvoudig bericht sturen naar info@filmmagie.be

Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden.

Voor inlichtingen over het privacybeleid kan u contact opnemen via info@filmmagie.be. Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege is.