Angelique

Wat Michèle Mercier eind jaren zestig deed bombarderen tot wereldster van Brigitte Bardot-kaliber, doet de 24-jarige quasi onbekende Nora Arnezeder nu na. Wat dan? Gestalte geven aan de vrijgevochten Angélique uit de gelijknamige, door Anne & Serge Golon midden de jaren vijftig geschreven boekenreeks. Zette Mercier nog een seduisante Angélique neer in die eerste adaptatie (1964 tot ’68, in een vijfdelige filmreeks), dan is Arnezeder in deze ANGÉLIQUE een tomboy, want “Angélique is echt wel un garçon manqué”, aldus de actrice.

In het Frankrijk anno 1650, waar mannen van adel onderling strijden voor naam en faam, armen voor een stem en Lodewijk XIV daar tussen door walst, wordt Angélique uitgehuwelijkt aan de schatrijke, ‘gehavende’ Graaf van Peyrac in Toulouse. Wonderwel draait het huwelijk uit op een verzengende liefde, tot de Graaf, een humanist avant-la-lettre, ter dood wordt veroordeeld voor zijn vermeende ‘zwarte magie’. Angélique doet er alles aan om haar echtgenoot vrij te krijgen maar zelfs het onthullen van een oud politiek moordcomplot waarvan ze als kind getuige was, mag niet baten.

De weduwe vervalt van een luxueus paleis tot een schuur in het armenrijk, waar kreupelen, bedelaars en huichelaars huizen. Is het complot de rode draad in deze Angélique-verfilming, dan gaat dat wat verloren door een overdaad aan vlucht-, liefdes- en strijdgewoel. Filmregisseur Ariel Zeitoun weet vaart én spanning niettemin aan te houden, wat opweegt tegen enkele kleine montage- en beeldfouten én de net iets te vaak weerkerende Angélique-blik.

ANGÉLIQUE is geen m'as tu vu pronkerige kostuumfilm, wel eentje die karaktertekening – Belle (Angélique is evenzeer een koppige amazone als knappe jonkvrouw) en het Beest (de graaf van Peyrac)– laat primeren. Met wat verbeelding kijkt de film weg als een modern maatschappelijk vraagstuk, vermomd in een gedramatiseerd barokjasje, over de kloof tussen rijk en arm en hoe snel de oversteek kan worden gemaakt.

Zo wordt ANGÉLIQUE, een eigentijds epos dat vier eeuwen terug in de tijd is gekatapulteerd, een fatalistisch sprookje. En zelfs het iets te theatrale einde – na Peyracs laatste woorden "Ik ben niet goed in sterven", die echoën in het hoofd van Angelique (koningin van de onderwereld nu) komt "wordt vervolgd” - doet daar geen afbreuk aan.

Geschreven door SARAH SKORIC

Angelique

18/12/2013
Regisseur: 
Productiejaar: 
2013
Distributeur: 
Big Bang Distributie, Belga Films & Climax Films

Media: 

Trailer: 

qzf3zjt6GLc