Archief: Jorge León over Mitra

In het kader van de herneming van MITRA (2018) in Cinema Nova, delen we het interview met de maker over zijn muzikale portret van psychiatrische zorg. Hij vertelt het verhaal van Mitra Kadivar, Iraanse psychoanalytica die werd geïnterneerd na een klacht van haar buren, in combinatie met een sfeerschets van het leven in een psychiatrische instelling in Aix-en-Provence.

Een zachte vaste stem, een scherp afgetekend gezicht met doorrimpelde trekken, gehuld in een chador. Met deze fascinerende close-up, met dat fraaie frontale beeld van een getekend vrouwengelaat, laat Jorge León mitra beginnen, als intro op zijn artistieke, documentaire interpretatie van Mitra Kadivars calvarietocht. In 2012 werd ze geïnterneerd na een klacht van haar buren, omdat ze van haar woonst een opvangtehuis voor drugsverslaafden wou maken. Pas na aanhoudend internationaal protest kwam ze vrij. Haar waardigheid, haar charisma maken al meteen indruk. Een directe confrontatie. Met onrecht. Dat voel je al als toeschouwer nog voor Mitra ook maar één gebenedijd woord heeft uitgesproken. Haar zorgvuldig geformuleerde zinnen zijn een noodkreet, zo blijkt, gericht aan Jacques-Alain Miller, bekend stichter van de World Association of Psychoanalysis, om haar toch maar niet te vergeten nu ze wordt weggestoken in een vergeetput die een psychiatrische instelling altijd toch weer is. Deze briefwisseling inspireerde Jorge León tot een aparte, zeer opvallende aanklacht tegen willekeur. Wat Mitra prijsgaf inspireerde ook Eva Reiter, begenadigd klank- en muziekcomponist. MITRA presenteert zich als een mozaïsche, sterk muzikale sfeerschets met de geweldige avant-gardecomposities van Reiter als leidraad, Mitra’s woorden als centrifuge en met als omkadering enkele lucide gesprekken over isolement, eenzaamheid en stigmatisering (“Men heeft een ziekte, maar wij zíjn ziek 24 uur op 24”, zo stelt een patiënte). En dat allemaal samengebracht in de realiteit van de psychiatrische instelling Montperrin in het Zuid-Franse Aix-en-Provence. Na de tussenstop die hij dit jaar op Kunstenfestivaldesarts in Brussel maakte met zijn ambitieuze operaproject rond Mitra, een voorbode van deze documentaire, huwelijkt Jorge León als de beste ceremoniemeester deze twee werelden: muziek en woord, lichaam en geest. Ze versterken elkaar perfect. Zo verleent hij Mitra’s schrijnende verhaal spankracht, intensiteit en schoonmenselijkheid. 

Lees hier het interview met Jorge León. 

De vertoningen van MITRA zijn deel van het programma WAANzin! bij Cinema Nova. Lees hier meer. 

Geschreven door FREDDY SARTOR

Archief: Jorge León over Mitra

Regisseur: 
Genre: 

Media: 

onomatopee