Inclusief

Kleine documentaires zijn een beperkt leven beschoren in de grote zalen. Gelukkig stopt het daar niet voor INCLUSIEF: Canvas zag de maatschappelijke relevantie van een vertelling over inclusief onderwijs en zond de film uit. De zender bood overigens ook productiesteun. Bovendien kan je de film nu streamen dankzij Avila, de verdeler voor Belgische auteursfilm.

Vier kinderen, in vier schoolomgevingen van kleuterklas tot middelbaar, met elk hun eigen kenmerken zoals gedragsproblemen of moeilijk functionerende armen en benen. De documentaire INCLUSIEF schetst een complex, persoonlijk beeld van een complex, maatschappelijk vraagstuk. In maart 2014 stond het Vlaams Parlement via het M-decreet toe dat leerlingen met een verstandelijke beperking les kunnen volgen in een school voor gewoon onderwijs. Tot op vandaag ontbreekt de nodige ondersteuning om dat principe werkelijk in de praktijk om te zetten. Scholen en leerkrachten die er zich voor openstellen, moeten zich vaak behelpen met goede wil en doorzettingsvermogen. Andere scholen houden de boot af en zien in hun klassen liever geen kinderen met heel uiteenlopende onderwijsnoden. Filmmaker Ellen Vermeulen is er niet op uit de discussie te beslechten over de wenselijkheid en mogelijkheid om de tweedeling tussen gewoon en buitengewoon onderwijs te vervangen door een inclusief systeem. Wel is te zien hoe van alle betrokkenen een enorm aanpassingsvermogen wordt geëist. Kinderen en hun ouders moeten voortdurend opboksen tegen uitsluiting en leven in grote onzekerheid over hun toekomst: wil hun school hen nog wel? Is een normale school het beste voor de ontwikkeling van hun kind? Leerkrachten en scholen worden dan weer uitgedaagd om verschillende vormen van zorg te verlenen waar zelden tijd en ruimte voor is en waar de knowhow over ontbreekt. Elk van de vier geportretteerde kinderen maakt deel uit van een klasgroep; ze zitten er middenin, maar de kans dat ze aan de kant worden geschoven is altijd aanwezig.

In een scène in deze tot grijstinten nuancerende zwart-witfilm verschuift de aandacht van een leerkracht naar de jongen Sami en de andere kinderen op diverse plekken in een klaslokaal. De camera kijkt toe, draait en zoomt, verandert de focus, zoekt en tast af. Met haar film 9999 zette Vermeulen al het lot van psychiatrisch geïnterneerden op de agenda. INCLUSIEF kan niet even stellig zijn, laat meer twijfel toe, maar geeft inleving en stof tot nadenken die in het publieke en politieke debat over dit thema al te vaak ontbreken.

Bekijk INCLUSIEF op www.avilafilm.be/film/inclusive

Geschreven door BJORN GABRIELS

Inclusief

Regisseur: 
Genre: 
Productiejaar: 
2018
Distributeur: 
Docpoppies

Media: 

onomatopee