King of the Belgians

Een road movie à la Belge. Wie anders dan wereldburgers Peter Brosens en Jessica Woodworth zouden een dergelijk opzet tot een goed einde moeten kunnen brengen? Wanneer de Belgische koning Nicolas III op staatsiebezoek in Turkije is, verneemt hij dat Wallonië zich van België heeft afgescheurd. Alsof dat niet surreëel genoeg is, verhindert een kosmische storing die alle vliegtuigen aan de grond houdt hem om naar zijn land terug te keren. Dus moet de reis over land gaan en aangezien Turkije daar geen toestemming voor geeft, kan het niet met de geijkte vervoersmiddelen. Wat volgt is een knotsgekke reis per tractor, huifkar, bus en verzin er nog maar een paar.

Surreëel is een woord dat minstens twee keer moet vallen in een recensie van een film over een land dat door de wereld als dusdanig wordt bestempeld en surreëel zijn dan ook de situaties die stijve hark (moeten we de knipoog nog uitleggen?) Nicolas en zijn toegewijde dienaren meemaken. Met veel geduld worden de Balkanbewoners afgeschilderd als arme mensen die rijker zijn dan wij, maar dan zonder de luxe. Uiteraard wordt er een brug geslagen tussen het uiteengevallen Joegoslavië en ons eigen ongelukkige landje. Brosens is op zijn qui-vive, hij beseft al te goed dat niemand zit te wachten op slapstick die gemakkelijke doelen kiest, zoals een onbeholpen koning ver van zijn natuurlijke habitat, en al evenmin op een preek over het kleine land dat zich hopeloos belachelijk maakt met zijn interne ruzies.

KING OF THE BELGIANS kiest ondubbelzinnig voor de sympathie en de warmte. Op het filmfestival van Venetië raakte men er niet over uitgepraat en een beter tegengif tegen de deprimerende berichten uit de Wetstraat kan je je inderdaad moeilijk voorstellen. Toch valt moeilijk te negeren dat Brosens scherpere cinema maakt wanneer hij de donkere registers bespeelt. La cinquième saison en Altiplano bereikten een niveau van beklemming en veelgelaagdheid waarvoor de filmmakers niet meteen een komisch equivalent vinden. Een Belgische Kusturica is onze meest eigenzinnige duo filmregisseurs vooralsnog niet.

Geschreven door MIK TORFS

King of the Belgians

30/11/2016
Genre: 
Productiejaar: 
2016
Distributeur: 
Alibi Communications

Media: