Porfirio

Het verhaal van Porfirio haalde de kranten in Colombia. Een van de vele lezers was filmregisseur Alejandro Landes, die vervolgens het fait divers aan de kant schoof om er een strak persoonlijk portret van te maken.

Door een schotwond in de rug is Porfirio deels verlamd. Hij brengt zijn dagen in zijn bed en rolstoel door. Verder dan zijn armetierige huis of veranda komt hij nauwelijks. Voor alles moet hij een beroep doen op zijn vrouw en zijn werkloze zoon: opstaan, wassen, naar het toilet gaan, een nieuwe pamper... Contact met anderen heeft hij meestal wanneer ze bij hem aankloppen om een minuutje beltijd te kopen. Ze schreeuwen hun sores in het mobieltje aan een ketting en verdwijnen dan weer in hun drukke leven, ergens buiten de muren van Porfirio’s woonst. Zelf gebruikt hij de gsm om naar een advocaat te bellen die voor hem een overheidsvergoeding moet bepleiten. Hij vindt maar geen gehoor.

Alejandro Landes maakt met de beelden het verlengstuk van het personage. Zijn fictiedebuut PORFIRIO verloopt langzaam, zonder grootse gebeurtenissen, met een frontale en vaak laaggeplaatste camera die nauwelijks beweegt. Via onverbloemde registraties in breed cinemascopeformaat, maar dicht op de huid, peilt Landes de emoties van een aan zijn onwillig lijf gekluisterde man. In karamellenverzen zingt Porfirio de melancholie en later ook de moedeloosheid van zich af. Hij is het beu altijd thuis te zitten, zonder nieuw perspectief. Maar of de actie die hij onderneemt – ergens tussen droom en daad – soelaas kan bieden...

PORFIRIO eindigt met een verrassende cirkelbeweging, die het best te genieten valt zonder al te veel informatie vooraf. De film keert terug naar het beginpunt, al is er wel degelijk een en ander veranderd. Ondanks de cynische slagkracht van wetten en praktische bezwaren. Landes’ aandacht gaat niet in de eerste plaats uit naar de feitelijke processen van oorzaak en gevolg, maar wel naar de verzuchtingen achter de alledaagse handelingen. Hij registreert meticuleus humor en drama op kleine schaal. Het onderscheid tussen docu en fictie doet er tegen dan nog amper toe.

Geschreven door BJORN GABRIëLS

Porfirio

05/09/2012
Regisseur: 
Productiejaar: 
2010
Distributeur: 
Lumière

Media: 

Trailer: 

6MaeUWwdsAw