Three Identical Strangers

De documentaire THREE IDENTICAL STRANGERS vertelt over de bizarre zaak van een bij de geboorte gescheiden drieling. Maar daar stopt het verhaal niet. Of toch wel?

Beeld je in: je komt op je eerste schooldag aan op een nieuwe universiteit, met een klein hartje, want je kent er niemand. Toch is iedereen hartelijk, net iets té hartelijk misschien. Je krijgt knuffels en kussen en “blij dat je terug bent” naar je toegeworpen. En mensen noemen je Eddy, terwijl je eigenlijk Bobby heet. Dat is het onwaarschijnlijke verhaal van Bobby, die zo merkt dat hij een tweelingbroer heeft; Eddy dus. Beiden zijn geadopteerd via hetzelfde bureau en hun ontmoeting wordt al snel voorpaginanieuws. En zo merkt ene David op dat hij wel erg hard op Bobby en Eddy lijkt. Gevolg: de bij de geboorte gescheiden identieke drieling Bobby, Eddy en David ontmoet elkaar in 1980 voor de eerste keer, negentien jaar na hun geboorte.

THREE IDENTICAL STRANGERS ontleent zijn titel aan een soortgelijk verhaal, dat werd opgetekend in het boek Identical Strangers (2007) van Elyse Schein en Paula Bernstein, een van bij de geboorte gesplitste tweeling die passeerde via hetzelfde adoptiebureau als Bobby, Eddy en David. En zij zijn wellicht niet de enigen, want er zijn vermoedens dat meerdere meerlingen in de jaren 60 werden gescheiden, allen via hetzelfde adoptiebureau en allen in functie van wetenschappelijk onderzoek. Wat voor wetenschappelijk onderzoek exact, hoeveel meerlingen uiteen werden gehaald zonder de adoptieouders te informeren en hoeveel mensen misschien nog niet weten dat ze identieke broers of zussen rond hebben lopen, daar hebben we als kijker het gissen naar.

Onderzoeker Peter B. Neubauer is intussen overleden en zijn onderzoeksdocumenten zijn nog tot 2066 (wanneer alle subjecten overleden zullen zijn?) verzegeld in de archieven van Yale University. Regisseur Tom Wardle werpt in THREE IDENTICAL STRANGERS enkele mogelijke ‘redenen’ voor dit onderzoek op, die alle te situeren zijn in het bekende ‘nature vs. nurture’-debat. Zo zijn er de invloed van de gezinssituatie op de ontwikkeling van meerlingen (de drieling werd geplaatst in een armer, middenklasse- en rijkere familie), de overdraagbaarheid van psychiatrische aandoeningen (de biologische moeder van de drieling leed aan schizofrenie en de drie broers leden aan mentale problemen) en hoe de band met je ouder je mentale welbevinden bepaalt (de band tussen Eddy en zijn adoptievader was eerder kil). Maar zoals gezegd: nergens geeft de documentaire ons meer informatie over het onderzoek zelf, hoewel er uiteindelijk toch (beperkte) toegang wordt verschaft tot de verzegelde documenten. Wat staat daar dan in? Wardle toont enkele oude, voordien verborgen videofragmenten uit het onderzoek, maar doet dat bijna terloops, in de aftiteling. Jammer dat de klemtoon van THREE IDENTICAL STRANGERS ligt op de ontmoetingen en de levens van Bobby, Eddy en David terwijl je net meer wilt weten over het waarom van het hele experiment waarvan ze deel uitmaken.

Hoewel de film netjes is opgebouwd en op een organische manier getuigenissen afwisselt met archiefbeelden, is het verhaal achter de film uiteindelijk veel interessanter dan de film zelf en biedt THREE IDENTICAL STRANGERS niets aan dat je eigenlijk niet al zelf had kunnen researchen. Het verhaal is beter dan de film, zeg maar.

Vertoningen: cinenews.be. Meer reviews vind je maandelijks in print, te bestellen via info@filmmagie.be, te koop bij een van de verkooppunten of maandelijks in je bus met een abonnement.

Geschreven door SARAH SKORIC

Three Identical Strangers

26/06/2019
Regisseur: 
Muziek: 
Genre: 
Productiejaar: 
2018
Distributeur: 
Dalton Distribution

Media: 

onomatopee