Zoeken

The Land of the Enlightened

3

Adam Curtis gebruikte vorig jaar in zijn BBC-documentaire Bitter Lake het meer uit Tarkovski’s Solaris als metafoor om te beargumenteren hoezeer het gebrek aan geloofwaardige verhalen in het Westen debet was aan de Afghaanse chaos.

onomatopee